Autumn Leaves in Kyoto

REVISTĂ EDITATĂ DE ŞCOALA DE POEZIE RENKU DE LA SLOBOZIA

La ce bun o nouă, mică, foarte mică revistă de literatură?

MICUL ORION este o revistă scrisă şi editată de membrii ŞCOLII DE POEZIE RENKU de la SLOBOZIA şi sperăm să apară periodic, o dată la două luni, în limbile română şi engleză.

MICUL ORION este o revistă dedicată aproape în întregime poemului renku.

MICUL ORION poate deveni o revistă mult mai promptă. Prezent în mijlocul creatorilor de poezie renku, le întîmpină dorinţa de comunicare, de dialog. Voinţa lor este: mai puţină teorie şi mai multă poezie.

MICUL ORION nu se opune revistei ORION, editată de Centrul Cultural
Ionel Perlea - Ialomiţa, din contra, o sprijină, o completează, ba chiar o anticipează, formînd împreună o mică familie.

vineri, 9 noiembrie 2007

PĂSĂRI EZOTERICE (A solo hyakuin renku)

Şerban Codrin

Nici o pasăre -
cer oglindit în lanul
albastru de in.

Nici o pasăre -
cer oglindit în lanul
albastru de in -
printre flori de muşcată
se prelungeşte amurgul

Printre flori de muşcată
se prelungeşte amurgul -
tictac de pendul -
un gong taie în două
amurgul de vară

Tictac de pendul -
un gong taie în două
amurgul de vară -
din paradis răsună
strigătul profetului

Din paradis răsună
strigătul profetului -
”fie lăudaţi
cocoşii ne-ndeamnă
la rugăciune”

”Fie lăudaţi
cocoşii ne-ndeamnă
la rugăciune” -
înc-o dată urcă spre
Dumnezeu ciocîrlia

Înc-o dată urcă spre
Dumnezeu ciocîrlia -
aud fazanul -
apoi întîiul tunet
de primăvară

Aud fazanul -
apoi întîiul tunet
de primăvară -
c-o bătaie de aripă
corbul stîrneşte vîntul

C-o bătaie de aripă
corbul stîrneşte vîntul -
la ţărmul mării -
trecătoare momente
ale vieţii

La ţărmul mării -
trecătoare momente
ale vieţii -
culeg scoici din plăcerea
de-a le zvîrli în valuri

***

Culeg scoici din plăcerea
de-a le zvîrli în valuri -
după dragoste -
luna pare mai puţin
strălucitoare

După dragoste -
luna pare mai puţin
strălucitoare -
cuplu de raţe veghind
camera nupţială

Cuplu de raţe veghind
camera nupţială -
privighetoare -
şi iubirea şi moartea
în acelaşi cînt

Privighetoare -
şi iubirea şi moartea
în acelaşi cînt -
în foc lemnele trosnesc
în ciuda viscolului

În foc lemnele trosnesc
în ciuda viscolului -
de frig miroase
zăpada în pădure -
răşină de brad

De frig miroase
zăpada în pădure -
răşină de brad -
nimic nu răcoreşte
fruntea dirijorului

Nimic nu răcoreşte
fruntea dirijorului -
zbor de pupăză -
căluză deasupra
pustiurilor

Zbor de pupăză -
călăuză deasupra
pustiurilor -
trecînd peste heleşteu
bufniţa vesteşte ploi

Trecînd peste heleşteu
bufniţa vesteşte ploi -
stejari fără vîsc -
aoşelul trezeşte
soarele-n zori

Stejari fără vîsc -
aoşelul trezeşte
soarele-n zori -
prin fereastra cu perdea
nu intră duhurile

Prin fereastra cu perdea
nu intră duhurile -
nimeni acasă -
numai viţa de vie
abia înflorind

Nimeni acasă -
numai viţa de vie
abia înflorind -
deocamdată am tras
brazda neagră din mijloc

Deocamdată am tras
brazda neagră din mijloc -
cîrpit cu pămînt -
cuib nou de rîndunică
sub o streaşină

Cîrpit cu pămînt -
cuib nou de rîndunică
sub o streaşină -
ciocănitoarea sparge
literele de pe trunchi

Ciocănitoarea sparge
literele de pe trunchi -
nori de furtună -
un stol de porumbei albi
întîmpinîndu-l

Nori de furtună -
un stol de porumbei albi
întîmpinîndu-l -
prima brumă îndulceşte
acreala porumbelor

Prima brumă îndulceşte
acreala porumbelor -
”secera lunii” -
pînă-n zori ţăranul
taie cocenii

”Secera lunii” -
pînă-n zori ţăranul
taie cocenii -
oameni sărmani în exil -
şi gîşte sălbatice

Oameni sărmani în exil -
şi gîşte sălbatice -
vînt bătînd nucii -
se sperie graurii
de împuşcături

Vînt bătînd nucii -
se sperie graurii
de împuşcături -
în cuşcă albatrosul
cu-aripile afară

În cuşcă albatrosul
cu-aripile afară -
plajă plantată -
umbrelele de soare
în dezordine

Plajă plantată -
umbrelele de soare
în dezordine –
aproape simt răcoarea
unei cărţi răsfoite

Aproape simt răcoarea
unei cărţi răsfoite –
prea dimineaţă -
un lacăt mic la uşa
bibliotecii

Prea dimineaţă -
un lacăt mic la uşa
bibliotecii -
coţofana pe poartă
aduce curînd oaspeţi

Coţofana pe poartă
aduce curînd oaspeţi -
dansul de nuntă
al cocorului moţat -
fără muzică

Dansul de nuntă
al cocorului moţat -
fără muzică -
la gîtul curcanului
se-albăstresc mărgele

La gîtul curcanului
se-albăstresc mărgele -
plimbare printre
frunze vechi de mesteacăn -
un mugur verde

Plimbare printre
frunze vechi de mesteacăn -
un mugur verde -
seara prin geamul deschis
intră forma pomului

Seara prin geamul deschis
intră forma pomului -
după ospăţul
în cinstea primăverii -
cioburi de pahar

După ospăţul
în cinstea primăverii -
cioburi de pahar -
colibri-ndeamnă bobul
de porumb să răsară

Colibri-ndeamnă bobul
de porumb să răsară –
furtună din plin -
vulturul se roteşte
printre fulgere

Furtună din plin -
vulturul se roteşte
printre fulgere -
surghiunitul şi barza
lîngă aceeaşi colibă

Surghiunitul şi barza
lîngă aceeaşi colibă –
cocoşi de munte -
gust amar al dragostei
şi nimicirii

Cocoşi de munte -
gust amar al dragostei
şi nimicirii –
vecina se dezbracă
înlăturînd perdeaua

Vecina se dezbracă
înlăturînd perdeaua .
pe umărul stîng -
îndepărtează frunza
cu mănuşile

Pe umărul stîng -
îndepărtează frunza
cu mănuşile -
atingi lumina ridicînd
numai puţin degetul

Atingi lumina ridicînd
numai puţin degetul -
oraş sub îngheţ -
cîrdul de ciori însoţind
înmormîntarea

Oraş sub îngheţ -
cîrdul de ciori însoţind
înmormîntarea -
zădărnicia de a fi
vînătorul de dropii

Zădărnicia de a fi
vînătorul de dropii -
turturea tristă -
patruzeci de zile
bea apă tulbure

Turturea tristă -
patruzeci de zile
bea apă tulbure –
un drum prin ceaţa-acestei
după-amiezi de toamnă

***

Un drum prin ceaţa-acestei
după-amiezi de toamnă –
ajuns acasă -
în cutia poştală
nu găsesc nimic

Ajuns acasă -
în cutia poştală
nu găsesc nimic -
în locul telegramei
primesc o frunză de arţar

În locul telegramei
primesc o frunză de arţar -
pe întuneric -
cucuveaua prezice
numai binele

Pe întuneric -
cucuveaua prezice
numai binele –
ce caută bîtlanul
pretutindeni cu ciocul

Ce caută bîtlanul
pretutindeni cu ciocul –
o potîrniche -
cine are pe lume
ochii mai frumoşi

O potîrniche -
cine are pe lume
ochii mai frumoşi -
în oul viu găina
ascunde-un ban de aur

În oul viu găina
ascunde-un ban de aur -
lumina albă
din florile de cartof -
Calea Lactee

Lumina albă
din florile de cartof -
Calea Lactee -
arşiţă printre umbre
de pini alungindu-se

Arşiţă printre umbre
de pini alungindu-se -
cîteva pete
pe-nvelitoarea mesei -
s-a copt cireşul

Cîteva pete
pe-nvelitoarea mesei -
s-a copt cireşul -
o prepeliţă hrănind
un popor în pustie

O prepeliţă hrănind
un popor în pustie –
seară spre sfîrşit -
ce-ţi meneşte mierla
în partea stîngă

Seară spre sfîrşit -
ce-ţi meneşte mierla
în partea stîngă -
codobatura ştie
farmecele dragostei

Codobatura ştie
farmecele dragostei -
văd acul de păr -
îmi amintesc parfumul
de altă dată

Văd acul de păr -
îmi amintesc parfumul
de altă dată -
de-adîncă suferinţă
îşi acoperă barba

De-adîncă suferinţă
îşi acoperă barba -
cu toiagul sus -
încărunţitul cioban
oficiază

Cu toiagul sus -
încărunţitul cioban
oficiază -
băţul din lemn de piersic
pedepseşte hultanii

Băţul din lemn de piersic
pedepseşte hultanii -
pentru o viaţă -
perechea de pescărei
zburînd alături

Pentru o viaţă -
perechea de pescărei
zburînd alături -
cucul făgăduieşte
şi fuge mai departe

Cucul făgăduieşte
şi fuge mai departe –a
tocmai se –ndeamnă
lăstarele de ovăz -
luna scăpătînd

Tocmai se –ndeamnă
lăstarele de ovăz -
luna scăpătînd -
orăcăitul broaştei
cufundă iazul în cer

Orăcăitul broaştei
cufundă iazul în cer -
scaun împletit -
celelalte nuiele
au înmugurit

Scaun împletit -
celelalte nuiele
au înmugurit -
în junglă papagalul
de vorbă cu soarele

În junglă papagalul
de vorbă cu soarele -
la vînătoare -
atenţia şoimului
cu glugă pe ochi

La vînătoare -
atenţia şoimului
cu glugă pe ochi -
păunu-şi lasă coada
în jos cu umilinţă

Păunu-şi lasă coada
în jos cu umilinţă -
habar n-am de ce -
plimbarea făcînd bine
ceasornicului

Habar n-am de ce -
plimbarea făcînd bine
ceasornicului -
niciodată pustie
cărarea spre fîntînă

Niciodată pustie
cărarea spre fîntînă -
mînă de copil -
preţuieşte o viaţă
cana cu apă

Mînă de copil -
preţuieşte o viaţă
cana cu apă -
năvală de sturzi pînă
să-şi culeagă strugurii

Năvală de sturzi pînă
să-şi culeagă strugurii -
asupra legii -
veghea evantaiului
din pene de struţ

Asupra legii -
veghea evantaiului
din pene de struţ -
pe mirişti vrăbiile
grase în semn de belşug

Pe mirişti vrăbiile
grase în semn de belşug -
frunzele căzînd -
în salcie numărul
stelelor creşte

Frunzele căzînd -
în salcie numărul
stelelor creşte -
a cîta oară vîntul
trînteşte uşa de zid

A cîta oară vîntul
trînteşte uşa de zid -
tresar speriat -
cu degetele roşii
culeg măceşe

Tresar speriat -
cu degetele roşii
culeg măceşe -
înaintea zorilor
străluceşte condorul

Înaintea zorilor
străluceşte condorul -
gaie sub nouri -
iscodindu-i zborul plin
de înţelesuri

Gaie sub nouri -
iscodindu-i zborul plin
de înţelesuri -
visînd o păpăludă
făureşti alte seceri

Visînd o păpăludă
făureşti alte seceri -
zi liniştită -
pretutindeni freamătul
spicelor de orz

Zi liniştită -
pretutindeni freamătul
spicelor de orz -
desfăcînd ştergarele
întîi mirosul pîinii

Desfăcînd ştergarele
întîi mirosul pîinii -
boare fierbinte -
cu-amîndouă mîinele
sorb luna din iaz

Boare fierbinte -
cu-amîndouă mîinele
sorb luna din iaz -
ruptura din cămaşă
îi decorează pieptul

***

Ruptura din cămaşă
îi decorează pieptul -
trece-o pasăre -
printr-un ciob de oglindă
pentru o clipă

Trece-o pasăre -
printr-un ciob de oglindă
pentru o clipă -
o femeie scutură
covorul pe fereastră

O femeie scutură
covorul pe fereastră -
sub rogojină -
răcoarea peste noapte
a pămîntului

Sub rogojină -
răcoarea peste noapte
a pămîntului -
mireasa e lebăda
privindu-se în apă

Mireasa e lebăda
privindu-se în apă -
pelican bătrîn -
a muri singur printre
o mie de fii

Pelican bătrîn -
a muri singur printre
o mie de fii -
pescăruşii scriu ceva
ciudat pe plaja goală

Pescăruşii scriu ceva
ciudat pe plaja goală -
amurg de april -
fenixul arzînd pe rug
învie în zori

Amurg de april -
fenixul arzînd pe rug
învie în zori -
un vers pentru parfumul
ierbii abia răsărind

Un vers pentru parfumul
ierbii abia răsărind -
prunul în floare -
viscolul de pe urmă
prelungit altfel

Prunul în floare -
viscolul de pe urmă
prelungit altfel -
o albina aduce polen
din constelaţii

sîmbătă, 30 martie 1996


Un comentariu:

liana spunea...

frumos, tine-o tot asa...!